In Memoriam

In Memoriam

Marij Baeten-Wagemakers

Marij,

Hoe zal het zijn op maandagavond op de repetitie zonder jou? Je was al wel enkele maanden ziek en we wisten dat de ziekte, die je trof, onafwendbaar tot de dood zou leiden, maar zoiets dringt niet echt tot je door. Zolang er leven is, is er hoop. Zelfs tegen beter weten in. En als het dan zo ver is, wil je het niet accepteren, omdat de dood zo onherroepelijk is. We horen je stem nog in onze oren: de hoge klank van de sopraan! Wat hield je van muziek en wat genoot je van het samen zingen!

We zien je glimlach nog op ons netvlies, want je hield van humor en gezelligheid. Je vertelde regelmatig een grapje en was altijd in voor iets leuks! We voelen je aanstekelijke zorgzaamheid nog: altijd aandacht voor de ander en zorgen dat er bij gelegenheden iets lekkers was. Het hoefde niet veel te kosten: je kon met weinig middelen zelf iets klaar maken.

Marij, we zullen je missen, maar we zullen je zeker niet vergeten, daar heb je zelf voor gezorgd met je liefde, humor, muzikaliteit en alles wat je nog meer voor ons betekende. Door het verdriet heen zullen we met respect, maar ook met plezier aan je terugdenken. Je zou dat zelf ook zo gewild hebben.

Rust zacht. Dat heb je verdiend. Als we zingen, zul jij met ons mee blijven klinken.

Frans, Ciske, Wilfried en Johnny het zal niet altijd makkelijk zijn in jullie mannengezinnetje. Maar samen zullen jullie het rooien.

We wensen jullie veel sterkte toe!

Kamerkoor ‘Terpander’.                                                       20 februari 1998


Jef van Tilburg

Jef van Tilburg
9 oktober 1947 – 2 februari 2015

Maandag 2 februari 2015 ontvingen we het droevige bericht dat onze tenorzanger Jef van Tilburg was overleden.

Jef was jarenlang een trouw lid van Kamerkoor ‘Terpander’. Iedere maandagavond kwam hij met veel plezier repeteren. Goede en mooie noten waren voor hem belangrijk, maar zeker ook de vrolijke noten. Wat hebben we samen veel gelachen als Jef in de pauze weer eens zo’n toepasselijke mop, verpakt in een goed verhaal, bracht. Ook als secretaris heeft hij veel betekend voor ons koor. Zijn sterke persoonlijkheid heeft bij ons jarenlang veel waardering, bewondering en plezier geoogst.

Jammer genoeg kreeg Jef te maken met een ernstige ziekte. Bewonderenswaardig is, hoe hij met die ziekte om ging. Zijn glas bleef steeds half vol.

Op zaterdag 7 februari namen we afscheid van Jef tijdens een indrukwekkende viering in de St.-Remigiuskerk. Met al ons inwendig verdriet, maar met een -naar zijn voorbeeld- zo groot mogelijke positiviteit en intensiteit, zongen we hem naar hemelse oorden. Zijn stem zal helaas nooit meer in ‘Terpander’ klinken, maar Jef zal altijd in onze gedachten blijven.

Wij wensen Mijk, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte toe.

Kamerkoor ‘Terpander’