Historie

Oprichting 

Eind 1986 hebben een aantal leden van het Jongerenkoor ‘Baarle’ het initiatief genomen tot de oprichting van het kamerkoor. Marga Peerden was de eerste dirigent. In de loop der jaren heeft Terpander zich ontwikkeld tot een koor dat liederen uitvoert uit diverse periodes: van middeleeuwen, barok, renaissance, romantiek tot eigentijds en afkomstig uit een groot aantal landen: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden, Engeland, Hongarije, Spanje, USA, Brazilië, Zuid-Afrika, Japan. Het is voornamelijk wereldlijke muziek, die meestal à capella wordt gezongen, maar ook geestelijke liederen schuwt het koor niet. De leden zijn afkomstig uit Baarle en wijde omgeving.

Terpander met oud-leden tijdens het 20-jarig Jubileumconcert op 7 oktober 2006.


Het 25-jarig jubileum

Uiteraard werd in 2011 aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum en wel op 12 november 2011. Hoe kan een koor dat beter doen, dan met een jubileumconcert? Het concert vond plaats in het Cultureel Centrum Baarle. Het was een gevarieerd programma, waarin liederen werden gebracht uit periodes van de verschillende dirigenten, die het koor muzikaal hebben geleid: Marga Peerden (1986 – medio 1989), Peter van Aerts (medio 1989 – november 1993), Hans Bervoets (december 1993-1999), Anke Seeuws (2000 – 2010) en László Seregi (vanaf begin 2011).

Start

Kamerkoor ‘Terpander’ is in het najaar van 1986 gestart op initiatief van de toenmalige dirigent van Jongerenkoor ‘Baarle’, Marga Peerden uit Ulicoten. De bedoeling was om liederen met een wat hogere moeilijkheidsgraad te gaan uitvoeren. Een aantal jongeren van Jongerenkoor gingen meedoen aangevuld met andere zangers uit Baarle en wijde omgeving. Al snel werden in 1987 de eerste concerten uitgevoerd. In 1989 nam Peter van Aerts het dirigentenstokje over van Marga. Uit de periode van Marga en Peter werden tijdens het jubileumconcert gezongen: ‘O Happy Eyes’, ‘Quod libet’, ‘Ma Julieta Dama’ en ‘Mille Regretz’.

Terpander bij de Waalse kerk in Breda in 1989. Marga Peerden zit op de derde plaats van rechts.

‘Baarle Rondom’

Een van de toppers in de geschiedenis van Terpander was een project in samenwerking met Stichting Plus waarin Jaap Blonk en Peggy Larsson, die beide een compositie voor Terpander hebben geschreven. Het stuk van Jaap Blonk getiteld ‘Baarle Rondom’ is zéér bijzonder. Jaap verdiepte zich in Baarle ondermeer door het bestuderen van een gedetailleerde landkaart en trof in een wijde cirkel rondom Baarle een groot aantal markante toponiemen aan, die hem hebben geïnspireerd voor de compositie ‘Baarle Rondom’. Enorm knap zoals hij met de toponiemen een verhaal fantaseert met gemurmel, gefluister, spraak en muziek. Het stuk werd tijdens het jubileumconcert uitgevoerd. Het verhaal werd verteld door Maartje Siebelink, docente aan de Academie voor muziek en woord ‘De Noorderkempen’.

Dirigent Hans Bervoets aan het werk tijdens een concert in 1999.

Kinderliedjes

Eind 1993 werd Hans Bervoets uit Ulicoten, een van de tenoren uit het koor, dirigent. Terwijl het repertoire tot dan toe vooral bestond uit oudere muziek, werd het onder Hans een véél breder pakket aan muziek uit alle tijden en alle streken. Zo werden er verschillende musicalsongs gebracht, ook Nederlandse spreekkoren, niet te vergeten volksliedjes bewerkt door Jetse Bremer, barbershop songs, close harmony, Braziliaanse liederen en dat allemaal naast madrigalen en chansons uit middeleeuwen en renaissance. Hans arrangeerde op erg geslaagde wijze voor Terpander enkele bekende kinderliedjes, zoals ‘Vader Jacob’ en ‘Altijd is Kortjakje ziek’. Ook deze kinderliedjes waren te beluisteren tijdens het jubileumconcert evenals de barbershop song ‘When you were a Tulip’ , de gospel :’I can tell the World’ en de madrigaal ‘Cum decore’.

Dirigent Anke Seeuws tijdens het Koortornooi in Lier.

Hoogstraten

In januari 2000 nam Anke Seeuws uit Hoogstraten het dirigentenstokje over van Hans Bervoets. Anke was toen net afgestudeerd aan het Lemmens-instituut in Leuven en werd de jongste dirigent van het koor. Zij heeft het koor elf jaar geleid. Een periode waarin het koor een nog breder repertoire opbouwde. Alleen of samen met andere koren werden talloze concerten gegeven. Het koor ging ook deelnemen aan koortoernooien van de Provincie Antwerpen. Als kroon op het werk van Anke promoveerde het koor in Lier in 2010 naar de Eerste Afdeling. Doordat de zorg voor het gezin en het werken als muziekpedagoge aan de Muziekacademie niet meer te combineren waren met de muzikale leiding van Terpander, heeft Anke begin 2011 afscheid genomen van het koor. Uit de periode van Anke werden diverse liederen gezongen tijdens het jubileumconcert: zoals ‘Vier Koorgrapjes’, ‘Mon coeur se recommande à vous’, ‘Siyahamba (Zuid-Afrika) , ‘O voso galo comadre’ (Portugal), ‘Nynie Otpuszczajesszy’ (Rusland), ‘Thrudge away quickly’ (Engeland) en ‘Viva tutte le vezzose’ (Italië). Kortom: het koor zingt een aardig eindje over de grens.

Kamerkoor Terpander in 2011 met Dirigent László Seregi (staand rechts).

Hongarije

Begin 2011 kwam de muzikale leiding van het koor in handen van de Hongaarse musicus, László Seregi. Hij was met zijn gezin in 2010 in Alphen komen wonen, omdat zijn vrouw in Tilburg Oude Muziek ging studeren. László heeft in de afgelopen tijd een aantal nieuwe liederen aangeleerd, welke in het concert eveneens werden uitgevoerd: ‘Meysken wil di vechten’, ‘Rest sweet nymphs’, ‘Pastyme’, ‘Viva la botilla’, ‘Sakura’ en natuurlijk een Hongaars lied ‘A kis Jézus aranyalma’.

Kamerkoor ‘Terpander’ in 2008.

Babel babbel

De titel van het concert was ‘Babel babbel’ naar een lied van de Belgische componist Gaston Nuyts. In het concert werden liederen gezongen uit erg veel landen. Dat kan leiden tot een Babylonische spraakverwarring, zoals bij het bouwen van de toren van Babel. Dus dan is de titel “Babel babbel” wel toepasselijk.

Een verslag in woord en beeld van het jubileumconcert in 2011:

Kamerkoor ‘Terpander’: Jubileumconcert ‘Babel babbel’ grandioos!

Op zaterdag 12 november vond het jubileumconcert plaats. Het publiek was in grote getale op komen dagen. In de overvolle De La Salle-zaal van het Cultureel Centrum Baarle klonken de afwisselende klanken voor een aandachtig publiek.

Dirigent László Seregi leidde het koor trefzeker door het programma van het concert.

André Damen, al vijfentwintig lid van de vereniging, gaf toelichting op het programma.

 In de toelichting van het programma werd André Damen regelmatig afgelost door Jef van Tilburg.

Thea van Gorp, José Snijders en André Damen kregen een attentie. Zij zijn vanaf de oprichting lid van het koor, dus 25 jaar!

Een hoogtepunt van het concert was de uitvoering van ‘Baarle Rondom’, een compositie van Jaap Blonk. Hij schreef het werk in 1993 speciaal voor Terpander.

Het verhaal van ‘Baarle Rondom’ werd op indringende wijze verteld door Maartje Siebelink!

Aan het eind van het concert werden een aantal vrolijke en leuke liedjes gezongen, waaronder ‘Jean Harlow’, waarbij André Damen het koor op gitaar begeleidde.

Aan het einde van het concert dankte voorzitster Thea van Gorp het koor, het publiek, de jubileumcommissie, Maartje Siebelink en natuurlijk ook dirigent László Seregi.

Tot slot werd het succesvolle concert afgesloten met een dronk op het jubileum en de toekomst van Kamerkoor ‘Terpander’!


Op naar het 50-jarig jubileum


Nieuwe dirigent

Dirigent László Seregi keerde in augustus 2014 vrij plotseling terug naar zijn vaderland Hongarije, waar hij als muziekleraar aan de slag kon. Gelukkig was zijn vrouw Dóra Sereginé Németh bereid het koor tijdelijk te begeleiden. Eind mei 2015 rondde zij haar studie Oude Muziek af en vertrok naar haar gezin in Hongarije. Terpander ging op zoek naar een nieuwe dirigent. Uit drie kandidaten werd gekozen voor Frank van Nimwegen, die vanaf augustus 2015 voortvarend aan de slag ging.

Vanwege ziekte van de dirigent werd eind 2018 naarstig naar een vervanger gezocht. Gelukkig bleek Hans Bervoets bereid voor een periode het stokje over te nemen. Hans is geen onbekende voor het koor. Lang geleden zong hij als tenor bij Terpander én hij was van eind 1993 tot eind 1999 dirigent van ons gezelschap.

Vanaf september 2019 is Hans Bervoets onze vaste dirigent.

Op 10 juni 2023 heeft Hans Bervoets afscheid genomen van ‘Terpander’ met een heel mooi concert onder de titel ‘Zomer’. Vanaf 25 september is Johanna Fóldesi onze vaste dirigent.