2021-2025

Activiteiten 2021

Ook dit jaar stond grotendeels in het teken van Corona. Vanaf de jaarwisseling tot aan de zomer was het verboden om samen te zingen. Na de zomervakantie konden we op 6 september eindelijk weer samen komen om te repeteren. We hadden zeker 4 repetities nodig voordat we weer op toon konden blijven. En er werden al snel weer plannen gemaakt voor optredens in het komende jaar.

Jammer genoeg begon het aantal Corona besmettingen weer op te lopen en tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november werd er weer een gedeeltelijke lockdown afgekondigd voor drie weken. Alle activiteiten na 17:00 u werden afgelast, dus ook onze repetities.

Tot het einde van 2021 (en langer) is de lockdown van kracht gebleven en zijn we niet meer samengekomen.

Aciviteiten 2022

Het begin van dit jaar was er nog steeds een lockdown van kracht. Omdat het Cultuur Centrum te maken heeft met zowel de regelgeving van Nederland als België, duurt het wat langer voordat we weer mogen zingen. Vanaf maandag 31 januari repeteren we weer wekelijks op de maandag avond. We moeten in het begin nog wel de anderhalve meter afstand bewaren en de QR-code van de leden controleren.

Op zondag 20 februari hebben we twee keer een kwartiertje gezongen in de ‘Hollandse kerk’ ter gelegenheid van ‘Xenia’s wish’.

Vrijdagavond 13 mei werd een muzikaal afscheid gehouden door de familie van Xenia. Op deze avond werd er door diverse gezelschappen een deel van het programma ingevuld. Wij hebben hier twee liederen gezongen.

Op zaterdagavond 11 juni hebben we een concert gegeven in zaal 11, onze repetitie ruimte, in het “Cultuur Centrum Baarle”. De titel van het concert was: “Vriendschap en Vrede”. Een aantal van onze leden hebben de organisatie grotendeels verzorgd en ook de zaal mooi aangekleed. Jantien Bervoets heeft enkele nummers op piano begeleid.

Concert Vrede en Vrijheid

Samen met koor ‘The young voices’ uit Ulicoten hebben we onder de titel ‘Tiny Concert’ op zaterdag 5 november een concert gegeven in de aula van ‘De Bremerpoort’ in Ulicoten. Beide koren worden gedirigeerd door Hans Bervoets en hij was ook de verbindende factor die avond. De koren hebben ieder een aantal liederen gezongen uit hun repertoire en tevens hebben zij aan het einde twee nummers samen gezongen. Een zeer geslaagd concert in een gezellig volle zaal. Zowel deelnemers als bezoekers hebben genoten deze avond.

Twee koren, één dirigent

Ons tweejaarlijks kerstconcert hebben we dit jaar gehouden op zondagmiddag 18 december in zaal 11 van het ‘Cultuur Centrum Baarle‘. Normaal zingen we in de mooie ‘St. Remigius kerk’ in Baarle Hertog, maar door de hoge energie prijzen wordt ook deze kerk niet verwarmd. Jammer, maar gelukkig was er plaats voor ons in onze vertrouwde oefenzaal. Over plaats gesproken. Door de overweldigende belangstelling moesten er nog stoelen bijgeplaatst worden.

De mooie kerst versiering

De zaal was mooi versierd door een aantal van de leden, en anderen hebben thuis cake of ander kerstgebak gebakken. Hier werd gretig van gegeten onder het genot van een kopje thee of glühwein.

Onder de bezielende leiding van onze dirigent Hans Bervoets zong het koor liederen in diverse talen. De liederen werden afgewisseld door een viertal gedichten, voorgedragen door een koorlid. Enkele liederen werden op piano begeleid door Jantien Bervoets. Zoals vaker bij Terpander waren er nu ook liederen die meegezongen mochten worden en de hier aanwezigen zongen uit volle borst mee.

Wij zijn als koor gewend om geen entree te vragen voor onze concerten, maar vragen een vrijwillige bijdrage in de gemaakte kosten. Omdat deze week Serious Request van start is gegaan hebben we met het publiek afgesproken om, na aftrek van de kosten, het resterende bedrag hiernaartoe over te maken. Het geld gaat dit keer naar ‘Het vergeten kind’. We hebben €218,55 over gemaakt. Als dank mocht het publiek een van de zelf gemaakte Kerstengeltjes mee naar huis nemen.

Kerstengel met groet

Kerstconcert in de ‘La Salle’ zaal van het Cultuur Centrum Baarle

Op maandagavond 19 december heeft het koor dit concert nog eens overgedaan in woonzorgcentrum ‘De Geerhof’ in Chaam. Hier was ook veel belangstelling. Het concert is goed ontvangen en met applaus beloond. Ook hier werd er volop mee gezongen.

Het jaar 2022 werd feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje Bij Thea en Ruud van Gorp in Alphen.

Aciviteiten 2023

Na de winterpauze zijn we weer vol goede moed begonnen met repeteren. De planning is om een zomerconcert te geven. Gelukkig hebben zich een paar mannen aangemeld om ons koor te komen versterken.

Op woensdagavond 9 maart hebben we een concert gegeven in de Bremerpoort in Ulicoten tijdens de jaarvergadering van ‘Vrouwen van nu Baarle en Ulicoten’ . We hebben liederen gezongen over ‘Vrede en vriendschap’.

We hebben op zaterdagavond 10 juni een concert gegeven onder de naam ‘Zomer’. Hierin hebben we samen gezongen met pianist Lorenzo Martinez en violist Bo van den Abbeelen. Zij hebben ook afzonderlijk een aantal nummers ten gehore gebracht. Het repertoire bestond uit zowel Engelstalige nummers als ook Spaanstalige nummers zoals: ‘Se equivoco la paloma’, ‘La Martiniana’ en ‘De Cuba traigo un cantar’. Hans Bervoets, onze dirigent, heeft hart en zaligheid gestoken in dit concert en hoewel de koorleden moeite hebben gehad met het instuderen van de liederen, hebben we met plezier gezongen en was het publiek ook enthousiast.

Kamerkoor Terpander tijdens concert ‘Zomer’ met violist en pianist.
Pianist en violist

Ook bij dit concert hadden enkele leden de zaal zomers aangekleed en eigen gebakken lekkers meegebracht voor het publiek.

Jammer genoeg heeft Hans Bervoets aangegeven dat dit zijn laatste optreden met ons koor zou zijn. Na het concert hebben we uitgebreid afscheid van hem genomen.

Hans bedankt!

Na de zomerpauze zijn we in september weer begonnen met de repetities. Jammer genoeg zijn er met het vertrek van Hans ook 4 zangers gestopt. Nu we geen dirigent hebben is André gelukkig bereid om de repetities te leiden. Ondertussen zijn we druk op zoek naar een nieuwe dirigent. We hebben een repetitie gehad die geleid werd door een professionele dirigent, maar zijn ambities waren te hoog voor ons koor. Vanaf oktober worden we geleid door onze nieuwe dirigent Johanna Földesi. Zij komt van oorsprong uit Hongarije, maar woont al een tijd in Nederland. Zij heeft hier gestudeerd bij Fontys in Tilburg.