Home

‘Terpander’ ís …..

‘Terpander’ ís een kamerkoor, dat momenteel uit ongeveer achttien amateurzangers bestaat. Zij komen uit Baarle-Nassau/-Hertog en wijde omgeving. Wekelijks wordt op maandagavond gerepeteerd in De la Salle-zaal van het Cultuurcentrum Baarle o.l.v. dirigent Johanna Földesi. Het koor beschikt over een eigen piano.

Hoewel het koor geestelijke liederen niet schuwt, staat er op het repertoire overwegend wereldlijke koormuziek: van renaissance tot hedendaags, van chansons en madrigalen tot close-harmony en pop. De uitvoering gebeurt meest à capella of wordt soms door instrument(en) begeleid. Terpander zingt graag ‘over de grens’: muziek uit vele landen en in diverse talen.

Het koor verzorgt zo’n twee à drie concerten per jaar; uit eigen initiatief of op uitnodiging van anderen. In het verleden werd onder meer geconcerteerd in Breda, Tilburg, Hoogstraten, Antwerpen, Turnhout, Zondereigen, Goes, Heeze, Alphen en uiteraard in Ulicoten en Baarle-Nassau/-Hertog.

Terpander wás ….

Terpander (Terpandros) wás een Grieks dichter en musicus uit de eerste helft van de zevende eeuw voor Christus. Hij won de eerste muziekwedstrijd ter ere van Apollo, stichtte een school voor musici en verving de lier (lyra) met vier door een lier met vijf (of zeven?) snaren. Hierdoor werd de mogelijkheid geschapen voor meerstemmige muziek.


Lid worden ?

Het koor is in het bijzonder op zoek naar  sopranen en mannen (bassen en tenoren). Indien u interesse heeft, kunt u zich melden bij Thea van Gorp, Van Gaverenlaan 40, 5131 CT Alphen, tel. 013-5082364. Of kom eens luisteren op een repetitie. Dat kan onaangekondigd! Óf reageer via ‘Contact’. Na het volgen van enkele repetities is er een stemtest waarna al of niet een definitief lidmaatschap.