logo

Nieuws

Welkom op de pagina ‘Nieuws’ van Kamerkoor ‘Terpander’, Baarle

Actueel

Lente-concert op 14 april 2018

Op 14 april 2018 verzorgt Kamerkoor ‘Terpander’ o.l.v. Frank van Nimwegen een concert aan het begin van de lente. Het koor brengt liederen, die een lentegevoel bij het publiek kunnen opwekken. Denk daarbij aan ontluikende natuur, aan prille liefde, aan er-op-uit-trekken, aan …..

Op het programma staat onder meer een selectie liederen uit ‘The sprig of thyme’ van John Rutter en uit ‘West side story’ van Leonard Bernstein in een koorarrangement van William Stickles. Beide composities worden op piano begeleid door Eline van Vroonhoven. Daarnaast zingt het kamerkoor een aantal liederen a capella, waaronder twee liederen uit ‘Songs of nature’ van onze eigen dirigent Frank van Nimwegen. Ter afwisseling van de zang verzorgt Hans Bervoets d.m.v. gitaarspel enkele muzikale intermezzo’s.

En ….. het wordt langzamerhand een traditie bij ‘Terpander’! André Damen zal bij een van de liederen het publiek betrekken bij de uitvoering.

‘Lente-concert’: Zaterdagavond 14 april 2018, De la Salle-zaal, Cultureel Centrum Baarle, Pastoor de Katerstraat 5-7, Baarle-Nassau/-Hertog. Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

 

Nieuw seizoen: september 2017 – juli 2018

Op 4 september 2017 is ‘Terpander’ d.m.v. een repetitie begonnen aan een nieuw seizoen. Op het programma staat o.m. een koordag op 28 oktober a.s. Op deze dag wordt er o.l.v. een zangpedagoog gewerkt aan zangtechniek. Maar er is ook veel ruimte voor gezelligheid: samen eten, samen drinken, …..

Tijdens de repetities worden twee concerten voorbereid. Op zondagmiddag 17 december 2017 neemt het koor deel aan het jaarlijkse kerstconcert in de Hollandse kerk, tezamen met alle muziekgezelschappen uit Baarle-Nassau. Op zaterdagavond 14 april 2018 organiseert Kamerkoor ‘Terpander’ een lenteconcert in het Cultureel Centrum van Baarle.

Erg jammer is, dat om moverende redenen drie sopranen het koor hebben verlaten. We kunnen dus best wat nieuwe leden gebruiken. Er is plaats bij de sopranen, bassen en tenoren. Schroom niet om eens vrijblijvend een repetitie te bezoeken! Meteen aanmelden mag natuurlijk ook. Zie voor contact de pagina’s ‘Home’ en ‘Over ons’ op deze site. 


Oud

Openingsconcert ‘Rondje Open Kerk’

Op vrijdagavond 7 juli 2017 verzorgde Kamerkoor ‘Terpander’ het openingsconcert van ‘Rondje Open Kerk’ in de Ledevaertkerk te Chaam. ‘Rondje Open Kerk’ is een toeristisch initiatief om in de vakantieperiode kerken in Chaam en zeer wijde omgeving open te stellen voor het publiek.

Op het concertprogramma stonden o.m. enkele composities van onze dirigent Frank van Nimwegen, een selectie liederen uit ‘The sprig of thyme’ van John Rutter, ‘Song’ van Kurt Bikkembergs, ‘Oh, happy eyes’ van Edward Elgar, ‘Vier koorgrapjes’ van Antoon Maessen en ‘Quodlibet’ van Louis Toebosch. In het algemeen hadden de uitgevoerde werken een ‘zomers’ karakter.

Kamerkoor ‘Terpander’ stond onder leiding van Frank van Nimwegen en werd bij enkele stukken op piano begeleid door Henk Stoop. André Damen gaf mondeling toelichting op het programma.

Het concert werd goed bezocht. Tijdens een zeer gezellige nazit werd veel waardering uitgesproken voor de zang van het koor. Ds. Sara Dondorp verwoordde het zo: “Het was een fijn concert. Jullie hebben mooi gezongen en de sfeer was gewéldig.”

Kamerkoor ‘Terpander’ 30 jaar: ‘Viva il cantare’

De precieze oprichtingsdatum van Terpander is nooit vastgelegd. In september of oktober 1986 werden de eerste repetities gehouden onder leiding van Marga Peerden op wiens initiatief het kamerkoor werd gevormd. In het najaar van 2016 bestond het koor dus 30 jaar, maar omdat het toen erg druk was met de voorbereidingen van diverse concerten rond Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen eind 2016 en begin 2017, is besloten op 25 maart 2017 het 30-jarig jubileum te vieren middels een concert.

Het jubileumconcert had de titel ‘Viva il cantare’. Dat is naar analogie van ‘Viva la musica’ en het is Italiaans voor ‘Leve de zang’.

Het programma van het jubileumconcert in De la Salle-zaal van Cultureel Centrum Baarle vermeldde onder meer een selectie uit ‘The sprig of thyme’ van John Rutter,  ‘Vier koorgrapjes’ van Antoon Maessen en een tweetal liederen uit ‘Songs of nature’ van Frank van Nimwegen. Het koor stond onder leiding van Frank van Nimwegen en werd bij een aantal stukken op piano begeleid door Henk Stoop. Henk speelde ter afwisseling van de zang ook enkele korte composities voor piano. André Damen gaf op zeer ontspannen wijze mondeling toelichting op het programma.

Er was veel publiek. De zaal was vol bezet. De aanwezigen genoten van de zang en het pianospel. Met name de sfeer van het geheel werd bijzonder gewaardeerd. Dat was mede te danken aan het samen zingen van ‘Viva la musica’ en de gratis zoetige en hartige hapjes tijdens pauze en nazit.     

‘Samenloop voor hoop’

Op 13 mei 2017 verleende een aantal leden van ‘Terpander’ o.l.v. André Damen muzikale support langs de route van ‘Samenloop voor hoop’; 24 uur wandelen voor kankeronderzoek. De zang van het koor werd enorm gewaardeerd door de wandelaars, maar ook passanten en bewoners langs de route genoten er enorm van.

Succesvolle concerten rond Kerstmis 2016, Nieuwjaar en Driekoningen 2017

Kamerkoor ‘Terpander’ heeft een drukke Kerstperiode achter de rug. Allereerst ging een kleine groep uit het koor o.l.v. André Damen op zaterdag 17 december zingen op een kerstbrunch van de Stichting ‘Erbij’ in Chaam. De stichting organiseert activiteiten voor mensen met een beperking. De aanwezigen genoten zichtbaar van de zang en zongen met veel enthousiasme mee met de samenzangliederen. Op zondag 18 december maakte het koor veel indruk vanwege de mooie samenklank op het jaarlijkse Kerstconcert in de O.L.V. van Bijstandkerk (Hollandse kerk), waaraan alle muziekgezelschappen uit Baarle-Nassau deelnamen. En op maandag 19 december trad Terpander voor het voetlicht op een Kerstviering van ‘Vrouwen van nu’ in Bavel. Ook hier maakte het koor een goede beurt. Dirigent Frank van Nimwegen en de koorleden kunnen zéér tevreden terugkijken op deze Kerstoptredens.

Het succes van ‘Zij kwamen van bij en zij kwamen van ver’ overtrof écht alle verwachtingen. Ruim honderdvijftig mensen bezochten het concert rond Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen op zondag 8 januari 2017 in de prachtig versierde St.-Remigiuskerk (Belze kerk) van Baarle-Hertog. Het was genieten van warme kamerkoorklanken van Terpander o.l.v. Frank van Ninwegen, frisse kinderkoorstemmen van De Kerkuiltjes o.l.v. Joost van der Wulp, gezellige samenzang o.l.v. André Damen, leuke presentaties van Driekoningenzangertjes via Jeugdwerk Baarle en chocolademelk met Driekoningentaart. In een lang artikel met foto’s in ‘Ons Weekblad’ dd. 13-01-2017 werd onder de titel ‘Bijzonder Driekoningenconcert Kamerkoor ‘Terpander’ veel waardering uitgesproken over dit prachtige concert

 Zie voor meer, meest korte en praktische, informatie de pagina’s ‘Home’, ‘Over ons’ en ‘Agenda’. -